Вийшов друком «Український географічний журнал» № 4 – 2016 року

Теги: 

В даному номері вміщені наступні публікації:

1. В.П. Нагірна. НАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА М.М. ПАЛАМАРЧУКА ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 03-08
2. Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРІОРИТЕТАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 09-16
3. М.Д. Гродзинський, Д.В. Свідзінська, Д.В. Глотка, А.М. Тішаєва. МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ FREEWAT З ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: ЦІЛІ ТА ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ 17-21
4. В.В. Удовиченко. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 22-29
5. О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ У ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 29-36
6. Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ 37-43
7. В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ) 44-48
8. М.М. Вишня. АТЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ, СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 49-54
9. О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO) 54-58
10. В. Чабанюк, О. Дишлик. РЕЛЯЦІЙНА КАРТОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 59-65

Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Пошук".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті http://ukrgeojournal.org.ua через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.