Вийшов друком «Український географічний журнал» № 1 – 2017 року

Теги: 

В даному номері вміщені наступні публікації:

1. Ж.М. Матвіїшина. ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВСТВО В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 12-18
2. Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В.Мацібора, А.С. Кушнір, В.І. Передерій. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ЗМІН УМОВ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ ТА ГОЛОЦЕНІ 19-29
3. В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРФОСТРУКТУРНИХ І НЕОТЕКТОНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 30-37
4. В.В. Удовиченко. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ 38-47
5. Г.П. Підгрушний. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 48-54
6. Антуан Фрережеан, Лідія Кудруа де Лілль, І.Г. Савчук. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ФРАНЦУЗЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ 55-60
7. О.В. Терлецька. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОД УРБОСИСТЕМИ ДРОГОБИЧА 61-65
8. Б.О. Чернов. ЄДНІСТЬ ГЕОГРАФІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 66-71

Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Архів".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті в розділі "Архів" через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.