Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2021 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
61 Курач Тамара Миколаївна Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України) Руденко Леонід Григорович 2003
62 Байназаров Анатолій Михайлович Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської області) Левицький Іван Юрійович 2003
63 Тітова Світлана Вікторівна Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторінгу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС) Пархоменко Галина Орестівна 2003
64 Страчкова Наталя Василівна Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій) Балабанов Геннадій Васильович 2002
65 Сажнєв Михайло Леонідович Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз) Загородній Володимир Васильович 2002
66 Абкадиров Рустем Рефікович Геотопонімічна індикація господарсько-культурних типів освоєння Криму Шумський Володимир Михайлович 2002
67 Тарангул Дмитро Олександрович Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні) Руденко Леонід Григорович 2001
68 Сюткін Сергій Іванович Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації Горленко Інга Олександрівна 2001
69 Ляшенко Дмитро Олексійович Картографічне дослідження людського розвитку в Україні Руденко Леонід Григорович 2000
70 Гордєєв Антон Юрійович Науково-прикладні аспекти забезпечення морськими картами господарства України Шевченко Віктор Олексійович 2000