Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2021 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
41 Запухляк Наталія Ігорівна Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області) Фащевський Микола Іванович 2007
42 Мрінська Ольга Вікторівна Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження) Нагірна Валентина Петрівна 2005
43 Колотуха Олександр Васильович Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку Балабанов Геннадій Васильович 2005
44 Мельниченко Тетяна Юріївна Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації Балабанов Геннадій Васильович 2005
45 Полякова Наталія Олександрівна Картографічне забезпечення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі Києва) Шевченко Віктор Олексійович 2005
46 Дудун Тетяна Володимирівна Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України Пархоменко Галина Орестівна 2005
47 Любченко Василь Євгенійович Науково-методичні основи оновлення змісту географічних карт Руденко Леонід Григорович 2005
48 Маруняк Євгенія Олександрівна Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України Руденко Леонід Григорович 2005
49 Молочко Вікторія Валеріївна Науково-методичні основи розробки географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів Шевченко Віктор Олексійович 2005
50 Шабашова Людмила Юріївна Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області) Фащевський Микола Іванович 2005