Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2019 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
21 Соломаха Ірина Віталіївна Наукові основи укладання планів міст за космічними знімками для потреб містобудування (на прикладі окремих міст України) Козаченко Тамара Іванівна 2010
22 Денисенко Олена Олександрівна Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні Підгрушний Григорій Петрович 2010
23 Пашинська Наталія Миколаївна Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах ринкової системи господарювання (суспільно-географічне дослідження на прикладі Київського Придніпров'я) Нагірна Валентина Петрівна 2009
24 Палеха Юрій Миколайович Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко-географічне дослідження) Руденко Леонід Григорович 2009
25 Пересадько Віліна Анатоліївна Наукові основи регіонального еколого-природоохоронного картографування Левицький Іван Юрійович 2009
26 Дячевська Любов Петрівна Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника (на прикладі столичного економічного району України) Нагірна Валентина Петрівна 2008
27 Жовнір Світлана Михайлівна Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області) Топчієв Олександр Григорович 2008
28 Гукалова Ірина Володимирівна Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження Руденко Леонід Григорович 2008
29 Путренко Віктор Валентинович Ресурсозбереження в суспільно-територіальному комплексі Харківської області Лісовський Сергій Антонович 2008
30 Новикова Валерія Іванівна Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) Лісовський Сергій Антонович 2008