Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2021 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
11 Іщенко Юрій Дмитрович Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні Підгрушний Григорій Петрович 2016
12 Шпурік Катерина В'ячеславівна Регіональне картографування природної та історико-культурної спадщини (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2015
13 Бабич Оксана Володимирівна Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області) Загородній Володимир Васильович 2014
14 Єрошина Тетяна В'ячеславівна Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні Нагірна Валентина Петрівна 2014
15 Сінна Олена Іванівна Ландшафтно-екологічне картографування на основі геоінформаційних технологій (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2014
16 Бергхауер Олександр Олександрович Туризм як можливість виходу з кризи на Закарпатті (цінності, надії, можливості у найзахіднішій області України) Ласло Дуріца 2013
17 Буткалюк Катерина Омелянівна Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-географічне дослідження на прикладі Вінницької області) Нагірна Валентина Петрівна 2012
18 Воловик Людмила Михайлівна Периферійні райони столичної області: господарський розвиток, соціальні проблеми та напрями їх вирішення (на прикладі Київської області) Нагірна Валентина Петрівна 2012
19 Покляцький Сергій Анатолійович Умови життя населення великих міст України (суспільно-географічне дослідження) Гукалова Ірина Володимирівна 2012
20 Петрук Світлана Леонідівна Малі міські поселення Житомирської області: стан, тенденції та напрями соціально-економічного розвитку Нагірна Валентина Петрівна 2011