Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2019 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
11 Бабич Оксана Володимирівна Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області) Загородній Володимир Васильович 2014
12 Єрошина Тетяна В'ячеславівна Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні Нагірна Валентина Петрівна 2014
13 Бергхауер Олександр Олександрович Туризм як можливість виходу з кризи на Закарпатті (цінності, надії, можливості у найзахіднішій області України) Ласло Дуріца 2013
14 Буткалюк Катерина Омелянівна Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-географічне дослідження на прикладі Вінницької області) Нагірна Валентина Петрівна 2012
15 Воловик Людмила Михайлівна Периферійні райони столичної області: господарський розвиток, соціальні проблеми та напрями їх вирішення (на прикладі Київської області) Нагірна Валентина Петрівна 2012
16 Покляцький Сергій Анатолійович Умови життя населення великих міст України (суспільно-географічне дослідження) Гукалова Ірина Володимирівна 2012
17 Петрук Світлана Леонідівна Малі міські поселення Житомирської області: стан, тенденції та напрями соціально-економічного розвитку Нагірна Валентина Петрівна 2011
18 Бубир Наталя Олександрівна Геоінформаційне картографування для потреб системи безперервної географічної освіти Пересадько Віліна Анатоліївна 2011
19 Ісиченко Ігор Віталійович Конкурентоспроможність регіонів України Руденко Леонід Григорович 2011
20 Западнюк Світлана Олександрівна Міграції населення України (суспільно-географічне дослідження) Руденко Леонід Григорович 2010