Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2019 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
1 Попович Наталія Валеріївна Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2019
2 Мозговий Артем Анатолійович Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку в Україні Руденко Леонід Григорович 2018
3 Омельченко Наталя В’ячеславівна Урбанізація в контексті якості життя населення (на прикладі Херсонської області) Гукалова Ірина Володимирівна 2018
4 Агапова Олена Леонтіївна Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні Пересадько Віліна Анатоліївна 2017
5 Марущинець Андрій Васильович Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров’я Підгрушний Григорій Петрович 2016
6 Молікевич Роман Сергійович Cтан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження) Гукалова Ірина Володимирівна 2016
7 Маруняк Євгенія Олександрівна Соціально-економічний простір (методологія геопросторових досліджень та практика планування) Руденко Леонід Григорович 2016
8 Іщенко Юрій Дмитрович Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні Підгрушний Григорій Петрович 2016
9 Шпурік Катерина В'ячеславівна Регіональне картографування природної та історико-культурної спадщини (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2015
10 Сінна Олена Іванівна Ландшафтно-екологічне картографування на основі геоінформаційних технологій (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2014