Спеціалізована вчена рада

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями:

  • 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
  • 11.00.12 «Географічна картографія»

строком на три роки.

Захисти дисертаційних робіт, проведені за період з 2000 по 2021 роки:

Здобувач Тема Керівник Рік
1 Костащук Іван Іванович Формування релігійного простору та його вплив на суспільні процеси Джаман Василь Олексійович 2019
2 Бикова Марія Дмитрівна Постіндустріальна трансформація просторової організації господарства Києва Підгрушний Григорій Петрович 2019
3 Лейберюк Олександр Михайлович Картографування демографічного розвитку регіонів України: сутність і організація (на прикладі Чернівецької області) Руденко Леонід Григорович 2019
4 Попович Наталія Валеріївна Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області) Пересадько Віліна Анатоліївна 2019
5 Мозговий Артем Анатолійович Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку в Україні Руденко Леонід Григорович 2018
6 Омельченко Наталя В’ячеславівна Урбанізація в контексті якості життя населення (на прикладі Херсонської області) Гукалова Ірина Володимирівна 2018
7 Агапова Олена Леонтіївна Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні Пересадько Віліна Анатоліївна 2017
8 Марущинець Андрій Васильович Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров’я Підгрушний Григорій Петрович 2016
9 Молікевич Роман Сергійович Cтан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження) Гукалова Ірина Володимирівна 2016
10 Маруняк Євгенія Олександрівна Соціально-економічний простір (методологія геопросторових досліджень та практика планування) Руденко Леонід Григорович 2016