Український географічний журнал

Науково-теоретичне видання Інституту географії Національної академії наук України.

Видається з 1993 р.
Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально).
Формат: 60х84 / 8.
Обсяг: 72 стор.
Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України - 74513.
Журнал можна також замовити через редакцію.
Адреса редакції: 01034, Київ, вул. Володимирська, 44.
Тел: 234-14-81, тел/факс: 234-32-30,
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: https://ukrgeojournal.org.ua/
Головний редактор - академік НАНУ Л.Г.Руденко
Висвітлює здобутки фундаментальних і прикладних природничо- та соціально-географічних наук.