Національний атлас України

atlas

Становлення України як незалежної європейської держави вимагає розвитку її інформаційного середовища, в структурі якого особливе місце займають національні атласи.

Такі атласи залишаються незмінними атрибутами державності багатьох держав світу.

Найбільш вагомим результатом фундаментальних географічних досліджень Інституту географії є видання у 2007 р. Національного атласу України.

Національний атлас України - вперше створений в історії держави картографічний твір енциклопедичного рівня - розроблений відповідно до Указу Президента України (від 1 серпня 2001 р.) та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. «Про затвердження програми підготовки та видання Національного атласу України» силами вчених та фахівців установ Національної академії наук України, Академії аграрних наук та ін., провідних вищих навчальних закладів держави, окремих міністерств, державних та громадських організацій.

В Атласі послідовно і взаємопов’язано висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.

Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.

Атлас розроблено згідно системи основоположних наукових принципів та підходів. Основними з них є:

  • фундаментальність;
  • комплексність та системність;
  • структурованість інформації та різноманітність рівнів її узагальнення;
  • різноманітність рівнів картографування.

Тематичні блоки НАУ

Шість тематичних блоків карт Атласу розроблено за єдиними, запропонованими Інститутом географії НАН України, методологічними та методичними принципами, завдяки цьому атлас є уніфікованим твором, співставним із національними атласами інших держав світу.

Офіційний веб-сайт: https://atlas.igu.org.ua