Бібліотека

library

Бібліотека заснована 1970 року як бібліотека Сектору (пізніше Відділення) географії Інституту геофізики АН УРСР. Сучасна назва — бібліотека Інституту географії НАН України — з 1991 року, коли на базі Відділення географії Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна було створено Інститут географії АН України.

Бібліотечний фонд на 01.01.2018 р. нараховує 33 226 прим., у т.ч. документи іноземними мовами — 6 043 прим., книги і брошури – 16 575 прим., періодичні видання — 13 622 прим., картографічні видання – 725 прим., дисертації – 335 прим., автореферати дисертацій – 1 847 прим. Обмінний фонд нараховує 462 прим.

Фонд бібліотеки комплектується літературою з фізичної та суспільно-економічної географії, а саме: виданнями з ландшафтознавства, геоморфології, палеогеографії, картографії, суспільно-географічних досліджень, охорони навколишнього середовища, природокористування та сталого (збалансованого) розвитку та ін.

Бібліотека має необхідний довідково-бібліографічний апарат: каталоги, бібліографічні картотеки, у т.ч. картотеку наукових праць співробітників Інституту (з 1970 р.), галузеві й універсальні довідкові, енциклопедичні і бібліографічні видання.

Створені електронні каталоги книжкового фонду, авторефератів, дисертацій та  періодичних видань — всього 30 162 записів. Електронні каталоги представлені на сторінці бібліотеки веб-сайту Інституту географії НАН України та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Контакти:
тел.: (044) 234-61-93,
тел./факс: (044) 234-32-30
E-mail: geobib.ins@ukr.net