Положення про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні в Інституті географії НАН України