Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів

Класифікацію природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів на основі єдиних критеріїв опрацьовано на прикладі ландшафтів України. Класифікація ґрунтується на структурно-генетичних принципах. При її формуванні використано ряд відомих робіт у галузі класифікації ландшафтів. Комплексний аналіз провідних факторів, що визначають природні властивості ландшафтів і характер їх антропогенних змін, є основою побудови запропонованої класифікаційної схеми. Класифікація використана для формування структури легенди середньомасштабної ландшафтної карти України. Дослідження виконано у межах завдань науково-дослідної теми Інституту географії НАНУ «Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України» (№ держреєстрації 0111U000048).

Автори співробітники
Повний текст