Формування і розвиток мережі поселень України (картографічний аналіз)

Формування і розвиток мережі поселень України (картографічний аналіз) / Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська, М. М. Вишня та ін. За редакцією Л. Г. Руденка. К.: Ін-т географії НАН України, 2023. 160 с. іл., табл.
 

На основі вивчення провідних чинників розвитку мережі поселень та використання просторового аналізу формування та розвитку міст і сіл, із застосуванням картографічного методу в монографії висвітлено еволюцію системи розселення населення України за 125 років, відображено історико-генетичні типи міст та здійснено групування регіонів за особливостями сільського ­населення.