Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника сектору територіальної організації суспільства

ОГОЛОШЕННЯ


 

Інститут географії НАН України з 1 квітня 2024 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника сектору територіальної організації суспільства

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади — особа з науковим ступенем доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці),

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Строк конкурсу — місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім’я директора Інституту.


 

Інститут географії НАН України

Адреса: вул. Володимирська, 44, м. Київ, 01054.

Тел. +38 (044) 234–6193

e-mail: geo-ins@kiev.ldc.net

З усіх питань звертатись до заступника директора з наукової роботи доктора географічних наук, професора С. А. Лісовського