Давидчук В. С. Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія.

Давидчук В. С. Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія.  Зібрання наукових праць. У 2-х томах. Т. 1: Теорія, методи, результати ландшафтних досліджень. 488 с. Т. 2: Ландшафтна радіоекологія. 740 с. Упорядники М. Ф. Петров, Л. Ю. Сорокіна та ін. К.: Ін-т географії НАН України; вид-во «Наукова столиця», 2023.


До двотомника наукових праць Василя Сергійовича Давидчука (7.05.1948 р. — 31.12.2017 р.) — відомого українського ландшафтознавця, радіоеколога, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — увійшла більшість робіт дослідника. Розділи колективних монографій, статті, доповіді на конференціях, інші праці — одноосібні та зі співавторами — згруповано за тематичними напрямами, в межах яких працював В. С. Давидчук — теорія і методи ландшафтознавства, регіональні та прикладні дослідження ландшафтів, ландшафтна радіоекологія. Подано фрагменти карт, складених В. С. Давидчуком чи за його участі, хронологічний покажчик праць, відомості про наукову та науково-організаційну діяльність, інші довідкові матеріали, фотографії. Для широкого кола вчених, викладачів, інших фахівців у сфері ландшафтознавства, радіоекології, геохімії, геоекології, охорони навколишнього природного середовища.

Повний текст
T1.pdf9.5 МБ
T2.pdf17.71 МБ