Дисертація Кирилюка М. О. (2023)

 

Кирилюк М. О. Геоінформаційне картографування природнозаповідного фонду України.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю», галузь знань 10 «Природничі науки». Роботу виконано в Інституті географії Національної академії наук України. Київ, 2023. 

 

Відео