Дисертація Остапенка С. О. (2023)

 

Остапенко С. О. Місцевий розвиток територіальних громад Черкаської області в умовах децентралізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю». – Інститут географії, Національна академія наук України. – Київ, 2023.

 

Відео