Формування метрополісних регіонів України: досвід Києва : Монографія. За ред. Г. Підгрушного та Н. Провотар

Вийшла друком колективна наукова монографія «Формування метрополісних регіонів України: досвід Києва», яку науковці Інституту географії НАН України підготували спільно з колегами з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту Генерального плану м. Києва, Київського національного університету будівництва і архітектури, Консалтингової компанії «Plan+risk consult GmbH» (Німеччина).

Монографія базується на багаторічному досвіді авторів щодо дослідження різних аспектів розвитку Київського метрополісного регіону, враховує воєнні реалії сьогодення і обґрунтовує наукові засади поліцентичного та поліфункціонального просторового розвитку метрополісних регіонів.

 У монографії розглянуто теоретичні та прикладні аспекти метрополізації та формування метрополісних регіонів. Досліджено передумови та фактори розвитку Київського метрополісного регіону, виявлено особливості трансформації та розроблено напрями вдосконалення функціонально-просторової структури регіону та його окремих складових. Досліджено вплив воєнних дій 2022 року на розвиток Київського метрополісного регіону. Проаналізовано міжнародний досвід інституалізації метрополісних регіонів. Досліджено передумови та можливості розвитку окремих метрополісів та мережі метрополісних регіонів України. Особлива увага приділена їх значенню у формуванні збалансованої, поліцентричної моделі просторового розвитку України.