А. А. Мозговий. Конфлікти в містах України

У монографії розроблено методологію суспільно-географічного дослідження конфліктогенності міського розвитку. Обґрунтовано видову структуру розвитку міста як складної відкритої суспільно-територіальної системи. Зокрема виділено територіальний, демографічний, функціональний та соціально-економічний види міського розвитку.
Здійснено аналіз суперечностей міського розвитку в Україні з суспільно-географічних позицій. Поглиблено існуючі підходи до систематики міських конфліктів та розробки в галузях структури й динаміки міських конфліктів. З суспільно-географічних позицій обґрунтовано поняття «конфліктогенність міського розвитку». Розроблено комплекс індексів, що характеризують конфліктогенність міського розвитку. Запропоновано і апробовано авторську методику дослідження конфліктогенності міського розвитку на рівні великих міст України. Обґрунтовано напрями збалансованого (сталого) розвитку великих міст України з врахуванням конфліктогенності їхнього розвитку та імплементації «Цілей сталого розвитку 2030», зокрема в міській політиці України.
Для широкого загалу фахівців з проблем урбаністики, географам, соціологам, економістам, викладачам, аспірантам і студентам.

Повний текст