Сектор палеогеографії

Матвіїшина Жанна Миколаївназавідувач секторудоктор географічних наук, професор
Івченко Андрій Сергійовичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Передерій Валентина Іванівнастарший науковий співробітниккандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Дорошкевич Сергій Петровичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Кармазиненко Сергій Петровичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Кушнір Анатолій Степановичнауковий співробітниккандидат географічних наук
Мацібора Олександр Васильовичнауковий співробітниккандидат географічних наук