Зразок заяви аспіранта щодо вибору навчальних дисциплін