Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2023 році