Відділ геоморфології та палеогеографії

Спиця Роман Олександровичзавідувач відділукандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Матвіїшина Жанна Миколаївназавідувач секторудоктор географічних наук, професор
Матошко Андрій Васильовичстарший науковий співробітникдоктор геолого-мінералогічних наук
Івченко Андрій Сергійовичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Багмет Олег Борисовичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Дорошкевич Сергій Петровичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Кармазиненко Сергій Петровичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Кушнір Анатолій Степановичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Мирижук Єлизавета Олексіївнанауковий співробітниккандидат географічних наук
Жилкін Сергій Володимировичнауковий співробітник
Антощук Марина Леонідівнапровідний інженер
Кучма Ганна Василівнапровідний інженер
Неумита Катерина Миколаївнапровідний інженер
Носкова Валентина Іллівнапровідний інженер
Полинько Тетяна Михайлівнапровідний інженер
Романенко Галина Василівнапровідний інженер
Чеботарьова Лія Юхимівнапровідний інженер