Силабус вибіркового ОК "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"