Силабус вибіркового ОК "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"