Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"