Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"