Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Еволюція ландшафтів"