Дорошкевич Сергій Петрович

Наукові інтереси

палеогеографія, четвертинна геологія, археологія, ґрунтознавство та палеоґрунтознавство, мікроморфологія сучасних і викопних плейстоценових ґрунтів

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Посади
старший науковий співробітник