Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України

Поливач, Катерина Анатоліївна. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України : монография / К. А. Поливач; наук. ред. Руденко Л. Г.; НАН України. Ін-т географії. - К., 2012. - 208 с.
ISBN 978-966-02-6681-0

Автори співробітники
Повний текст