Сектор збалансованого розвитку та екологічної оцінки

Маруняк Євгенія Олександрівназавідувач секторудоктор географічних наук, член-кореспондент НАН України
Лісовський Сергій Антоновичголовний науковий співробітникдоктор географічних наук, професор
Гукалова Ірина Володимирівнапровідний науковий співробітникдоктор географічних наук, професор
Мозговий Артем Анатолійовичстарший науковий співробітникдоктор географічних наук, професор
Покляцький Сергій Анатолійовичнауковий співробітниккандидат географічних наук
Чемерис Світлана Леонідівнанауковий співробітниккандидат географічних наук
Горміз Ольга Валеріївнамолодший науковий співробітник