Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів