Сектор геоморфології

Спиця Роман Олександровичзавідувач секторукандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Матошко Андрій Васильовичстарший науковий співробітникдоктор геолого-мінералогічних наук
Багмет Олег Борисовичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Мирижук Єлизавета Олексіївнанауковий співробітниккандидат географічних наук
Жилкін Сергій Володимировичнауковий співробітник
Антощук Марина Леонідівнапровідний інженер
Кучма Ганна Василівнапровідний інженер
Неумита Катерина Миколаївнапровідний інженер
Носкова Валентина Іллівнапровідний інженер
Полинько Тетяна Михайлівнапровідний інженер
Романенко Галина Василівнапровідний інженер
Чеботарьова Лія Юхимівнапровідний інженер