Відділ ландшафтознавства

Чехній Віктор Михайловичвиконуючий обов’язки завідувача відділукандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Сорокіна Людмила Юріївнастарший науковий співробітникдоктор географічних наук, старший науковий співробітник
Петренко Олег Миколайовичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Голубцов Олександр Григоровичстарший науковий співробітниккандидат географічних наук
Байдіков Іван Анатолійовичнауковий співробітниккандидат географічних наук
Рога Ірина Володимирівнамолодший науковий співробітник
Батова Надія Іванівнапровідний інженер
Давидюк Микола Володимировичпровідний інженер
Зарудна Раїса Федорівнапровідний інженер
Назарчук Наталія Іванівнапровідний інженер
Петров Михайло Федоровичпровідний інженер
Фаріон Юрій Миколайовичпровідний інженер
Гарник Віра Іванівнатехнік
Пугач Надія Андріївнатехнік