Про підрозділ

Сектор територіальної організації суспільства (перша його назва – відділ економічної географії) було створено у 1964 р. під керівництвом академіка Паламарчука М.М. у Секторі географії АН УРСР (нині Інститут географії НАН України). Майже 24 роки Паламарчук М.М. очолював цей сектор (відділ), сформувавши основні напрями наукових досліджень та колектив здібних науковців. У 1967 р. з переходом Сектору географії до Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України сектор став називатися –  відділ теорії економіки районів та економічної географії, з 1970 р. – теоретичних проблем економічної географії. Згодом він був названий “відділ економічної та соціальної географії”, “відділ суспільно-географічних досліджень”. Сучасна його назва “сектор територіальної організації суспільства” затверджена у 2016 р. У 1988 – 1995 рр. завідувачем сектору (відділу) була доктор географічних наук, професор Горленко І.О. Сектор (відділ) очолювали доктор географічних наук, професор Балабанов Г.В. у 1996 – 2002 рр., у 2003 – 2009 рр. – доктор географічних наук Нагірна В.П. у. З 2010 року сектором завідує доктор географічних наук, професор Підгрушний Г.П.

Нині у секторі працюють 12 професійних економіко-географів, з них 3 докторів наук, 4 кандидатів наук, 3 молодших наукових співробітників, 2 провідних інженерів. У свій час у відділі (секторі) працювали відомі вчені – економіко-географи – проф. Корецький Л.М., проф. Волобой П.В., д.геогр.н. Поповкін В.А., проф. Іщук С.І., д.геогр. н. Язиніна Р.О., проф. Масляк П.О., проф. Стеченко Д.М., проф. Олійник Я.Б., проф. Пітюренко Ю.І., проф. Пістун М.Д. та інші.