Електронна картографія

Опис
- Створення тематичних і спеціалізованих ГІС, а також ГІС різного територіального рівня.
- Створення електронних карт, картографічних геопорталів і картографічних баз даних.
- Розробка інтерактивних веб-додатків.
- Обробка та прив’язка космічних та аерознімків.
- Векторизація топографічних, тематичних, спеціальних карт та планів різних масштабів у форматах, які потребує замовник.