Наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

конференції

10-12 квітня 2019 року в Інституті геологічних наук НАН України відбулась VIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

Конференція проводилася на базі Інституту геологічних наук НАН України, із залученням Рад молодих вчених установ Відділення наук про Землю НАН України, зокрема:

  •     Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;
  •     Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;
  •     Інституту географії НАН України;
  •     ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України.

У роботі конференції взяли участь 67 представників провідних наукових та освітніх осередків України, зокрема Інституту геологічних наук, Інституту географії, Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Херсонського державного університету, Одеського державного екологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського державного технологічного університету, а також ближнього зарубіжжя – Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини та Карагандинського державного технічного університету.