Зустріч зі студентами географічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка

12 червня 2024 року в Інституті географії НАН України відбулась зустріч зі студентами географічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, які навчаються за напрямом «Урбаністика і міське планування» та проходили виробничу практику під керівництвом викладачів кафедри соціальної та економічної географії к.г.н. О.Л.Дронової, к.г.н. В.М. Матвієнка, к.г.н. О.М.Гнатюка.

В рамках зустрічі було представлено чотири презентації:

  • Про Інститут географії НАН України (чл.-кор. НАН України Є.О.Маруняк)

  • Формування поселенської мережі України (академік НАН України, Л.Г.Руденко)

  • Метрополісні регіони України як базові поліфункціональні компоненти її планувальної структури (проф. Г.П.Підгрушний)

  • Збалансований розвиток міст України (чл.-кор. НАН України С.А.Лісовський)

У дискусії з питань атласного картографування, міського розвитку та формування мережі метрополісних регіонів взяли участь всі присутні.