27 березня 2024 р. о 14.00 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації

27 березня 2024 р. о 14:00 відбудеться засідання
разової спеціалізованої вченої ради

для проведення
захисту дисертації
КИРИЛЮКА Миколи Олександровича
«Геоінформаційне картографування природно-заповідного фонду України»,
що подається на здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 ­— Науки про Землю,
галузь знань 10 — природничі науки.

Науковий керівник: РУДЕНКО Леонід Григорович, академік НАН України, доктор географічних наук, професор, радник при дирекції, завідувач відділу картографії Інституту географії НАН України.

Голова вченої ради: ЛІСОВСЬКИЙ Сергій Антонович, доктор географічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу суспільної географії Інституту географії НАН України.

Рецензент: ЧЕХНІЙ Віктор Михайлович, кандидат географічних наук, учений секретар, виконувач обов’язків завідувача відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України.

Рецензент: ГОЛУБЦОВ Олександр Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України.

Офіційний опонент: ЛЯШЕНКО Дмитро Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри геоінформатики Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційний опонент: СІННА Олена Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Захист дисертації відбувається за адресою:
https://us02web.zoom.us/j/86097686000?pwd=a0psd3NhUEl6LzQ3UWFsM2xaNStCdz09