В Інституті географії НАН України відзначили 100-річчя від дня народження видатного українського вченого Максима Федоровича Веклича

В Інституті географії НАН України відбувся вечір пам'яті, присвячений 100-річчю Максима Федоровича Веклича. Цей захід став важливою подією для наукової спільноти, яка вшанувала пам'ять видатного географа та геолога, народженого 23 лютого 1924 року.

М. Ф. Веклич стояв біля витоків відновлення географічних досліджень в системі академічної науки України, очоливши, за постаново Президії АН УРСР відділ фізичної географії та картографії з перспективою розширення географічного підрозділу і подальшого формування сучасного Інституту географії НАН України. Під керівництвом М. Ф. Веклича була розроблена і затверджена програма географічних досліджень Української академії наук.

Найбільш визначним є науковий внесок Максима Федоровича Веклича в розвиток палеогеографічного напрямку досліджень. Він був визнаним фахівцем, який досліджував природні умови від фанерозою до верхнього кайнозою. Його наукові інтереси охоплювали проблеми загальної і четвертинної геології, стратиграфії, палеогеоморфології, палеопедології, палеокліматології, палеоекогеографії, палеоландшафтознавства, умов формування і закономірностей розміщення родовищ розсипних корисних копалин. Він зробив значний внесок у розвиток цих наукових напрямів і залишив помітний слід у науковій спадщині України та Світу.

В стінах Інституту географії НАН України вечір пам'яті Максима Федоровича Веклича зібрав членів родини, учнів, колег та послідовників. В урочистому засіданні, крім співробітників Інституту географії НАН України взяли участь представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, що свідчить про великий вплив та авторитет вченого в науковому середовищі.