27 лютого 2024 р. о 14.00 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації

27 лютого 2024 р. о 14:00 відбудеться засідання
разової спеціалізованої вченої ради

для проведення
захисту дисертації
ОСТАПЕНКА Станіслава Олеговича
«Місцевий розвиток територіальних громад Черкаської області
в умовах децентралізації»,

що подається на здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 ­— Науки про Землю,
галузь знань 10 — природничі науки
.

 

Науковий керівник: МАРУНЯК Євгенія Олександрівна, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук,  директор Інституту географії НАН України.

Голова вченої ради: ЛІСОВСЬКИЙ Сергій Антонович, доктор географічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу суспільної географії Інституту географії НАН України. 

Рецензент: ГУКАЛОВА Ірина Володимирівна, доктор географічних наук, професор, провідний науковий співробітник сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки Інституту географії НАН України.

Рецензент: ПОЛИВАЧ Катерина Анатоліївна, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник відділу картографії Інституту географії НАН України.

Офіційний опонент: БАРАНОВСЬКИЙ Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Офіційний опонент:  ПАЛЕХА Юрій Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури, заступник директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя. 

Захист дисертації відбувається за адресою: https://us02web.zoom.us/j/86097686000?pwd=a0psd3NhUEl6LzQ3UWFsM2xaNStCdz09