Опубліковано Атлас «Мережа поселень України (формування і розвиток)»

В Інституті географії НАН України, в розвиток ідей Національного атласу України, вийшов друком тематичний Атлас «Мережа поселень України (формування і розвиток)». 

Здійснено картографічний аналіз змін чисельності міського і сільського населення і його співвідношень в просторі. Через показники розміщення, густоти та людності і структури поселень досліджено історію формування мережі і її розвиток.

Тематична структура розділена на дослідження міської та сільської поселенської мережі, що відображено у змісті Атласу.

Візуалізація інформації, розміщеної на картах Атласу, надає можливість оцінити просторові напрямки можливого відновлення і оновлення структури поселень України в   можливій перспективі з використанням темпів визначених змін, використавши ці знання для оцінювання минулого і перспективного розвитку поселенської мережі в повоєнний період.

У тематичному Атласі реалізовано результати просторового  картографічного аналізу мережі поселень України. В його основі знаходиться аналіз вивчення історичної інформації про події та процеси, що відбулися на теренах сучасної України. Це  відображено на  карті «ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ»

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ
Карти розроблені за даними переписів населення на українських землях: від «Первой Всероссийской переписи населения Российской империи» 1897 р. до Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. та подальших статистичних досліджень. Це відображено на картах «ЗМІНА ЛЮДНОСТІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (1897–1926 рр.)», «ЗМІНА ЛЮДНОСТІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (1989–2001 рр.)», «ЗМІНА ЛЮДНОСТІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (1897–2021 рр.)» та інших.
 

В Атласі вміщена інформація про вплив воєнних дій Росії та перспективні зміни структури поселенської мережі.

МІСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ООС ДО 24.02.22
Сільську мережу в Атласі візуалізовано за основними показниками процесу розселення сільського населення, а саме чисельності та розміщення по регіонах України,  в сільських населених пунктах. Характеристика сільських поселень за людністю, густотою розміщення та людністю є базовими в аналізі змін розміщення сільського населення держави і представлено на картах: ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В 2001 І 2022 рр.; ЗМІНА ЧИСЕЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (2001–2022 рр.); ГУСТОТА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ГРОМАДАХ (2001 р.) та інших.
 

Масштабні реформи в економічній, зокрема в аграрній сфері, проведені в повоєнні часи, привели до змін в управлінні і, відповідно, в адміністративно-територіальному устрої. Тому за результатами перепису 1970 року карта мережі сільських поселень в Україні невпізнанно змінилася. Сільська поселенська мережа в результаті штучного «укрупнення» поселень, коли всі дрібні та малі сільські поселення, переважно хутори, були приписані до розташованих близько поселень і зняті з державного обліку, скоротилася.  Протягом наступних міжпереписних періодів 1970–1979, 1979–1989 та 1989–2001 років тенденція скорочення кількості сільських поселень зберігається, але в значно менших масштабах. Що висвітлено на карті «СІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ, ВИКЛЮЧЕНІ З ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ».

Російська агресія привнесла значні зміни у процес розселення населення України. Наразі Україна перебуває в стані глибокої демографічної кризи та руйнування населених пунктів. Тому прогнозування змін, які відбудуться в структурі поселенської, зокрема сільської, мережі, значною мірою залежить від масштабів цих змін та стратегічних планів відродження держави.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ СТАТУСУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ У 2023 р.