Звіт про діяльність Інституту географії НАН України за 2023 рік

У 2023 р. Інститут проводив дослідження з  10 науково-дослідних тем.

З них:

за державною тематикою – у межах конкурсу НФДУ 2022.01 «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» – 1 тема, за Цільовим науковим проєктом НАН України — відповідно до розпорядження Президії НАН України № 33 від 19.01.2023  «Про затвердження цільових наукових проєктів НАН України» за бюджетною програмою КПКВК 6541030 з метою підтримки наукових досліджень, що виконувалися у 2022 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» – 1 тема, 6 тем – за відомчою тематикою. Виконувались 2 договірні теми: з Інститутом історії та культури Східної Європи імені Лейбніца  (The Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, GWZO)  та з громадською організацією «Всеукраїнська аеро-геодезична асоціація» (для Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника).