Інститут географії запрошує на навчання до аспірантури

Інститут географії НАН України запрошує на навчання до аспірантури за освітньо-науковою програмою «Науки про Землю», третій рівень вищої освіти, для здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії (галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю»).

Ця програма має ліцензію МОН України (Наказ МОНУ № 112 від 30.07.2021) й акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Протокол засідання НАЗЯВО № 11 від 27.06.2023). Освітньо-наукова програма ІГ НАН України дає можливість творчо поєднувати отримані фундаментальні знання з якісною професійною практичною підготовкою за спеціалізованими академічними напрямами (фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; геоморфологія та палеогеографія; економічна та соціальна географія; географічна картографія).

Переваги навчання в аспірантурі ІГ НАН України

1. Конкурентоспроможність на ринку праці після успішного завершення навчання

Отримавши відповідну кваліфікацію, випускник освітньої програми може займатися науковою та педагогічною діяльністю в закладах науки та освіти, органах державного управління та приватних компаніях.

Випускники освітньої програми останніх років працюють в установах Національної академії наук України, закладах системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентстві України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру; в обласних, районних і міських управлінських структурах, в органах місцевого самоврядування та ін.

2. Прозорі правила для вступу та функціонування освітньої програми на засадах принципів демократичності, взаємної поваги, з дотриманням наукової етики

Правила прийому та особливості навчання на освітній програмі можна знайти на сайті Інституту (https://igu.org.ua/) в розділі «Аспірантура».

3. Підтримка адміністрації, наукового керівника та Ради молодих учених на всіх етапах написання дисертаційної роботи.

Науково-педагогічний склад Інституту — це провідні фахівці в Україні та лідери наукових шкіл світового рівня, що охоплюють практично всі найсучасніші напрями геопросторових досліджень провідних країн Європи і світу в цілому. Здобувачі (аспіранти) мають можливість на безоплатній основі публікувати результати власних досліджень у фаховому науковому виданні категорії «А» — «Українському географічному журналі» (Scopus Q3).

 

4. Можливість міжнародної співпраці й участь у наукових конференціях.

Інститут має тісні наукові зв’язки з провідними науковими установами й університетами України, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, Норвегії, Франції та інших країн. Здобувачі освіти щороку беруть участь у міжнародних наукових конференціях в Україні й за кордоном. Інститут географії є організатором і співорганізатором наукових конференцій із залученням іноземних колег.

5. Забезпечення академічною стипендією та житлом у гуртожитку (за потреби).

Аспірантам регулярно у встановлені строки виплачується стипендія, за потреби надається місце для проживання в гуртожитках НАН України, які розташовані в різних районах Києва.

6. Паралельна участь у науково-дослідних роботах, стипендіальних програмах з додатковим фінансовим стимулюванням.

Здобувачі освіти (аспіранти) та молоді вчені Інституту як керівники та відповідальні виконавці беруть участь у науково-дослідних роботах для молодих вчених НАН України, у рамках Грантів дослідницьким лабораторіям/групам, додатково отримують стипендії НАН України, Президента України та мають інші форми підтримки (https://www.nas.gov.ua/Young/UA/contests/Pages/default.aspx).

7. Належне матеріально-технічне забезпечення, польові та лабораторні дослідження.

Інститут забезпечує необхідні матеріально-технічні умови для навчання аспірантів: аудиторії, сучасні мультимедійні проєктори, доступ до бібліотеки Інституту та інформаційних ресурсів Scopus і Web of Science. Здобувачі відповідних спеціальностей мають можливість спільно з науковими керівниками проводити польові дослідження, використовувати лабораторне й офісне обладнання Інституту та центрів колективного користування науковим обладнанням у Відділенні наук про Землю НАН України.

8. Дружній колектив, участь у щорічних спортивних змаганнях НАН України та профспілкова допомога.

В Інституті, на засадах взаємної поваги та підтримки, доброзичливих стосунків між аспірантами та викладачами створено позитивну атмосферу для навчання та творчого зростання. В НАН України функціонує СК «Науковець» (https://www.facebook.com/groups/SportClubScientist/about). Усі охочі можуть брати участь у спортивних заходах, які проводить спортклуб і користуватися спорткомплексом НАН України.