18 травня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Інституту географії НАН України, присвячене Дню науки в Україні

18 травня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Інституту географії НАН України, присвячене Дню науки в Україні. Директор Інституту географії НАН України, чл.-кор. НАН України Євгенія Маруняк у своєму виступі зупинилася на основних проблемах, що на сьогодні постали перед географією в Україні, зокрема в контексті викликів, породжених повномасштабною агресією рф. Було відзначено особливу світоглядну функцію географії, її важливу роль у житті суспільства, значущість для розвитку нашої держави на засадах збалансованого розвитку та ефективного подолання наслідків агресії рф. Для повноцінної реалізації свого потенціалу географія має зміцнити свої позиції на рівні середньої та вищої освіти, наукових інституцій і отримати належне визнання на державному рівні, продовжувати активний процес інтегрування у світовий освітній та наукових простір.

Члени Вченої ради долучилися до наукової дискусії, висловили своє бачення шляхів розвитку географії в Україні, зокрема в контексті розвитку географії в структурі НАН України.

Також були обговорені доповіді та виступи, що прозвучали на Загальних зборах Відділення наук про Землю НАН України та НАН України. За підсумками відзначено потребу збільшення ефективності дослідницької діяльності в Інституті, зокрема щодо публікаційної активності, отримання авторських свідоцтв, підготовки робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

Члени Вченої ради підтримали окремі зміни до ОП Науки про Землю рівня вищої освіти Доктор філософії, спеціальність 103 – Науки про Землю, що були опрацьовані робочою групою ОНП відповідно до рекомендацій експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До переліку освітніх компонентів було додано навчальні дисципліни «Математичні методи геопросторових досліджень» і «Методика викладання наук про Землю».

Обов’язкова навчальна дисципліна «Основи збалансованого розвитку регіонів» зазнала змістовних змін і доповнень та отримала нову назву: «Регіональний
вимір сталого розвитку в науках про Землю».