Про Загальні збори Національної академії наук України у 2023 році

26–27 квітня 2023 р. відбулись Загальні збори Відділення наук про Землю НАН України та Загальні збори Національної академії наук України.

На засіданні 26 квітня 2023 р. була представлена звітна доповідь академіка-секретаря Відділення наук про Землю про діяльність Відділення у 2022 р. В обговоренні доповіді учасники зупинились на основних проблемах функціонування установ Відділення, викликах воєнного часу, перспективах розвитку, зокрема, інтеграції зусиль та посиленні міждисциплінарної взаємодії.

На Загальних зборах НАН України прозвучала звітна доповідь Президента НАН України, академіка НАН України А.Г. Загороднього.

Серед традиційних рубрик, присвячених найбільш вагомим результатам наукових досліджень, у фокусі уваги опинились і наслідки війської агресії росії, зокрема для установ та інфраструктури Академії.

У цьому контексті також був представлений план дій для майбутнього відновлення науки в Україні.

В обговоренні доповіді від Відділення наук про Землю виступила заступник академіка-секретаря Відділення, академік НАН України С.Б.Шехунова.

Наприкінці Зборів відбулось вручення нагород та премій НАН України. Премія імені П.А.Тутковського за цикл праць «Академічна географія та атласне картографування за роки незалежності України» присуджена співробітникам Інституту географії НАН України: академіку НАН України Л.Г.Руденку, к.г.н. К.А.Поливач, А.І.Бочковській.

Детальна інформація представлена на сайті НАН України.

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10023