Інститут географії НАН України оголошує прийом до аспірантури

діяльність ІГ

Інститут географії НАН України оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю:

103 Науки про Землю (спеціалізації: фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів; геоморфологія та палеогеографія; суспільна географія; географічна картографія)

Термін навчання: 2022-2026 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється за очною формою навчання (з відривом від виробництва).

Прийом документів здійснюється з 15 серпня по 9 вересня 2022 р. за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 44, кім. 312 (дні: понеділок-п’ятниця).

За довідкою звертатися до ученого секретаря Інституту к.г.н. Чехнія Віктора Михайловича:
Тел.: (044) 234-04-92, 067-274-62-86
E-mail: chekhniy@gmail.com

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2).

Детальніше про умови вступу у правилах прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2022 році: