Науки про Землю: реалізація потенціалу транскордонної співпраці

науковці

Науки про Землю: реалізація потенціалу транскордонної співпраці в сфері навколишнього природного середовища

У 2020 році розпочалась робота за міжнародним проектом EU-WATERRES "Європейська інтегрована система управління транскордонними підземними водними ресурсами та антропогенні небезпеки ". Тривалість — 40 місяців.

Загальною метою проекту є сприяння скоординованому управлінню та інтегрованому захисту транскордонних підземних вод шляхом створення геоінформаційної платформи. Платформа EU-WATERRES буде інтегрованим середовищем моделювання ГІС для створення цифрових гідрогеологічних карт та моделювання кількості та якості транскордонних підземних вод. В рамках проекту буде створено 2 транскордонні кластери, що представляють два регіони: Балтію та Східну Європу.

Українську сторону представляють два державних геологічних підприємства: ДП «Українська геологічна компанія» (виконавець - Український науково-виробничий центр геохімічних досліджень) та ДП «Західукргеологія». При виконанні проекту EU-WATERRES застосовувались методичні підходи, прийнятні у країнах ЄС, і тому можуть і повинні бути взяті «на озброєння» при проведенні гідрогеологічних, та еколого-гідрогеологічних дослідженнях всієї території України. Від успіху завершення робіт залежить можливість участі державних геологічних підприємств та установ різної відомчої належності у наступних міжнародних проектах, що фінансуються Європейським союзом.