Україна на порядку денному програми ESPON

діяльність ІГ

1-2 червня 2022 р., у м. Лілль (Франція), в рамках тижня ESPON, пан-європейської програми, спрямованої на підтримку політики країн та регіонів в різних галузях на основі даних та знань про територію, відбулись засідання, присвячені новим викликам територіальної згуртованості.  Одним з таких викликів є безумовно війна в Україні, вплив якої на економіку та суспільство Європи стає все помітнішим, зокрема і в контексті підтримки значної кількості біженців в окремих країнах. В цілому розглядались такі питання як вплив економічної взаємозалежності та потоків на реалізацію регіональних стратегій; соціальні та територіальні наслідки COVID-19 на регіональному рівні; культурна спадщина як джерело добробуту суспільства; цифрові інновації в управлінні та наданні державних послуг; розвиток продуктивного міста, забезпечення сталої транспортної інфраструктури в стратегічних міських регіонах. Крім того, була представлена інформація про останні публікації та інструменти ESPON.

Основні наслідки війни в Україні обговорювались під час пленарних дебатів, а також сесії присвяченої результатам проекту IRiE (Interregional relations in Europe).

Під час пленарної дискусії директор Інституту географії НАН України, чл.-кор. НАН України Є.О.Маруняк, зупинилась на результатах спільних с польськими колегами досліджень, щодо моделювання сценаріїв міграції українців в країнах ЄС, ймовірних рекомендаціях для реалізації європейської політики в сфері адаптації біженців, вирішення проблеми їх нерівномірного просторового розподілу у розрізі країн та регіонів, можливих напрямах підтримки просторового розвитку України з боку ЄС у повоєнний період. Особливу підтримку під час обговорення отримала ідея сприяння місцевому розвитку в Україні на засадах широкої імплементації європейських концептів в процесі відновлення територіальних громад.

Зліва направо: Віктор Шидаровский, директор Європейської групи з територіального співробітництва ESPON, Євгенія Маруняк, директор Інституту географії НАН України, Томас Воббен, директор з питань законодавчої роботи Європейського комітету регіонів, Стефано Палмієрі, президент Секції економічного та валютного союзу та економічної та соціальної згуртованості (ECO) Європейського економічного та соціального комітету.

В рамках сесії «Міжрегіональні відносини в Європі» було також представлено презентацію «Міграція та біженці: розгляд людського виміру війни в Україні», підготовлену спільно представниками Інституту географії та просторової організації ПАН та Інституту географії НАН України.

У наступному програмному періоді проблема управління кризою, спричиненою появою українських біженців, та повоєнному відновленню України буде однією з п’яти крос-секторальних тем реалізації проектів ESPON, поряд з енергетичною безпекою, посиленням обороноздатності та кібербезпеки, стійкістю європейської економіки та демократичних інституцій.

Детальну інформацію про програму конференції та результати обговорення можна знайти за посиланнями: https://www.espon.eu/stronger-together-recovering-through-crises  https://www.facebook.com/ESPONProgramme