В центрі уваги географів – розвиток об’єднаних територіальних громад

семінари

19-20 червня 2019 року відбулись семінари, присвячені проблемам інтеграції екологічних вимог в систему територіального планування громад в Україні, організовані Інститутом географії НАН України, Берлінським технічним університетом, Бюро планування «JACOBY RAUM- UND UMWELTPLANUNG», Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, ТОВ «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» в рамках проекту консультаційної допомоги Федерального міністерства охорони природи Німеччини для країн Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, а також інших сусідніх країн ЄС.

Засідання 19 червня 2019 року відкрив академік НАН України Л.Г. Руденко. З вітальними словами до учасників, архітекторів, науковців та представників громад, звернулись Заступник Міністра екології та природних ресурсів В.Ю. Полуйко, заступник академіка секретаря Відділення наук про Землю, чл.-кор. НАН України О.В. Кендзера, заступник директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації В.І. Дмитренко, директор департаменту екомережі  та природно-заповідного фонду В.В. Клід. Від Федерального відомства з охорони навколишнього середовища Німеччини (UBA) привітання виголосив професор Берлінського технічного університету Ш. Хайланд.

Прозвучали доповіді:

  • Цілі збалансованого розвитку 2030 та стратегія їх впровадження в Україні (акад. НАН України Л.Г. Руденко, Інститут географії НАН України)
  • Містобудівна документація та зміни законодавчої бази (І.І. Шпилевський. Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя)
  • Цілі Айті: сприйняття в Україні (к.г.н. Є.І. Іваненко, Інститут геграфії НАН України)
  • Візуалізація стратегій розвитку регіонів та громад засобами ГІС (д.г.н. В.А. Пересадько, Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
  • Місцевий розвиток в Україні: досвід Степанецької ОТГ (О.І. Яременко, голова Степанецької ОТГ)
  • Територіальне планування на уровне громад. Приклад Німеччини (проф. Ш. Хайланд, А. Май, Берлінський технічний університет)
  • Територіальне, ландшафтне планування та стратегічна екологічна оцінка: ефективність об'єднання для ОТГ (акад. НАН України Л.Г. Руденко, д.г.н. Є.О. Маруняк, д.г.н. С.А. Лісовський, к.г.н. О.Г. Голубцов, к.г.н. В.М. Чехній, к.г.н. Ю.М. Фаріон, Інститут географії НАН України)
  • Оновлені принципи територіальних планів ОТГ та шляхи їх реалізації в Степанецкій ОТГ (д.г.н. Ю.М. Палеха, к.т.н. Г.В. Айлікова, к.г.н. О.В. Сивак, к.г.н. М.В. Зеркаль Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя)
  • Стратегічна екологічна оцінка: пошук альтернатив в процесі планування громади (проф. К. Якобі, бюро планування «Jacoby Raum- und Umweltplanung»)
  • Розробка, узгодження і використання містобудівної документації на рівні ОТГ (О.П. Чижевський, к.т.н. Т.В. Криштоп, ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД»)

У дискусії учасники відзначили актуальність проблем планування розвитку територій, особливості планувального процесу на рівні об’єднаних територіальних громад, а також потребу подолання законодавчих, кадрових, фінансових прогалин в цій сфері. Також була підкреслена значимість європейських інновацій та обміну досвідом, впровадження основ екологічно-орієнтованого планування в освітніх програмах.

20 червня 2019 року пройшла робоча зустріч німецьких консультантів з робочою групою проекту, де були обговорені матеріали щодо планування території модельного регіону, Степанецької ОТГ.